BIBLIOTECA

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Veure l’horari de la biblioteca

Els alumnes poden acudir a la biblioteca del centre per a realitzar el préstec d’un llibre en l’horari establert. Haurà de portar el seu carnet de biblioteca perquè el seu préstec quede registrat. Tindrà dues setmanes per a tornar el llibre triat. Si en aquest període de temps no l’ha acabat de llegir, haurà de renovar-lo anant a la biblioteca amb el llibre.

És imprescindible tornar el llibre en bones condicions. En cas de pèrdua o deterioració del mateix per part de l’alumne, l’haurà de reposar o abonar el seu import. 

La nostra biblioteca reuneix la suficient quantitat de formats, temes i idees com per a satisfer, en tot moment, les diferents inclinacions i demandes de l’alumnat del centre.