ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veure descripció de les activitats

 

Sin título

 

 

 

 

 

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

Sin título

Sin título

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omplir el full d’inscripció i amb la fotocòpia del DNI i de la cartilla/full de titularitat del banc, entregar-la al coordinador del centre o deixar-la en la bústia de l’AMPA.

ojo58Full d’inscripció

 

També pot omplir un formulari online en la següent direcció: www.animacionestrokolo.com/gasparot

Entrar en el fòrum de les activitats extraescolars «Trokoló»