PLA DE CONTINGÈNCIA

ACTUACIONS COVID-19.

A causa de la situació d’incertesa provocada per la pandèmia del Covid 19 de cara al pròxim curs escolar 2020-21, des del claustre de mestres volem informar-vos que estem treballant per a preveure una volta al col·le presencial que complisca amb totes les mesures de prevenció i control proposades per la Conselleria d’Educació i de Sanitat.

Al següent enllaç podeu consultar tota la informació al respecte que al CEIP Gasparot hem elaborat per al present curs.

PLA DE CONTINGÈNCIA.

 

ACTUACIONES COVID-19

Debido a la situación de incertidumbre provocada por la pandemia del Covid-19 de cara al próximo curso escolar 2020-21, desde el claustro de profesores queremos informar que estamos trabajando para prevenir una vuelta al cole presencial que cumpla con todas las medidas de prevención y control propuestas por la Consellería de Educación y Sanidad.

En el siguiente enlace podéis consultar toda la información al respecto que en el CEIP Gasparot hemos elaborado para el presente curso.

PLAN DE CONTINGENCIA.