SECRETARIA

En aquesta secció posem a la seua disposició les següents autoritzacions

del centre que es poden descarregar i imprimir:

 

 

Opció ensenyament de religió descarregar
Justificant faltes d’assistència a classe descarregar
Autorització per a l’ús de l’autobús escolar decarregar
Autorització per a no utilitzar el serveci d’autobús escolar descarregar
Autorització per a participar en les activitats extraescolars descarregar
Autorització per a la utilització de la imatge descarregar
Autorització per a rebre atenció logopèdica i psicopedagògica descarregar