Banco de llibres / Banco de libros.

BancDeLlibres EXCLUSIU:

– Alumnes de 5 anys que passen a primer.
– Alumnes que mai han participat al Banc de llibres.

Si vull participar en Xarxa Llibres (xec llibre) o Banc de Llibres.

Què fer?
1- Emplena la sol·licitud en (pots consultar el NIA del teu fill a Ítaca famílies):
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=xarxallibres-f2-bll-sf&version=2&login=a&idioma=va&idcatguc=pr&idprocguc=18094

2-Envia-la a ceipgasparot@ceipgasparot.com

Termini: fins al 30 de juny.

 

BancoDeLibros EXCLUSIVO:
– Alumnos y alumnas de 5 años que pasan a primero.
– Alumnos y alumnas que nunca han participado en el Banco de libros.

Si quiero participar en Xarxa Llibres (xec llibre) o Banco de Libros.

¿Qué hacer?
1- Rellena la solicitud en (puedes consultar el NIA de tu hijo en Itaca familias):
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

2-Envíala a ceipgasparot@ceipgasparot.com

Plazo: hasta el 30 de junio.