La segona avaluació ja està a la web família.

Dimarts, 7 d’abril de 2020
Martes, 7 d’abril de 2020

Bon dia! #Avaluació
La segona avaluació ja està publicada a la Web família

https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C

Si teniu algun problema, escriviu al mail del centre:
ceipgasparot@ceipgasparot.com

 

¡Buenos días! #Evaluación
La segunda evaluación ya está publicada en la web familia.
https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C

Si tenéis algún problema, escribir al mail del centro:
ceipgasparot@ceipgasparot.com