Reunió informativa i canals de difusió telemàtica.

A L’ATENCIÓ DELS PARES, MARES o TUTORS

Us convoquem a la reunió de pares, mares o tutors d’alumnes amb el mestre o la mestra del seu fill o filla, que tindrà lloc el proper dimarts 1 d’octubre:

  •       Educació infantil 4 i 5 anys: 15:00 hores.
  •       1r i 2n de primària: 16:00 hores.
  •       3r i 4t de primària: 16:00 hores.
  •       5é i 6é de primària: 15:00 hores.

Dimarts 8 d’octubre:

  • Educació infantil 3 anys: 15:00 hores.

Esperem la vostra assistència per considerar aquesta reunió molt important per l’educació del seu fill/ filla que necessita recolzament de pares i mestres. Es prega assistir sense menors, dins de les possibilitats de cada família. Moltes gràcies!!                                  

El tutor/a

A més aprofitem per informar que aquesta nota informativa serà l’última que realitzarem des del centre. Les properes notes informatives es realitzaran de forma telemàtica amb:

Aquesta mesura l’hem pres per intentar realitzar una utilització responsable del recursos naturals i contribuir a la cura del medi ambient. En el cas, que vulga / necessite seguir rebent la informació mitjançant el paper deu realitzar una sol·licitud a la secretaria del centre.

Salutacions,

La direcció

 

 

A LA ATENCIÓN DE PADRES, MADRES o TUTORES

Os convocamos a la reunión de padres, madres o tutores de alumnos y alumnas con los maestros y maestras de su hijo o hija, que tendrá lugar el próximo martes 1 de octubre:

  •         Educación infantil 4 y 5 años: 15.00 horas.
  •         1º y 2º de primaria: 16 horas.
  •         3º y 4º de primaria: 16 horas.
  •         5º y 6º de primaria: 15 horas.

Martes 8 de octubre:

  •         Educación infantil 3 años: 15.00 horas.

Esperamos vuestra asistencia por considerar esta reunión muy importante para la educación de su hijo / hija que necesita apoyo de padres y maestros. Se ruega la asistencia a la reunión sin menores, dentro de las posibilidades de cada familia. ¡Muchas gracias!

El tutor/a

 

Además aprovechamos para informar que esta nota informativa será la última que realizaremos desde el centro. Las próximas notas informativas se realizarán de forma telemática con:

Esta medida la hemos tomado para intentar realizar una utilización responsable de los recursos naturales y contribuir al cuidado del medio ambiente. En el caso, que quiera / necesite seguir recibiendo la información mediante el papel debe realizar una solicitud en la secretaría del centro.

Saludos,

La dirección