Xarrada de prevenció del consum de noves tecnologies i conductes de risc al CEIP Gasparot

A fi de realitzar una prevenció primerenca en l’àmbit familiar esperem la vostra participació el proper dijous 23 de maig a les 14:00 hores al CEIP Gasparot.

La prevenció primerenca de conductes de risc en menors, és possible amb la participació de tots els responsables que ajuden al menor en el seu desenvolupament i maduració personal: família i escola de forma particular.

Des de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, de la Regidoria de Benestar Social, es du a terme la Prevenció Primerenca, que assumixen el col.legis i IES públics del municipi on es pretén previndre l’ús i consum de drogues a l’etapa adolescent.

Vos esperem!

 

CHARLA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONDUCTAS DE RIESGO EN EL CEIP GASPAROT

Con el fin de realizar una prevención temprana en el ámbito familiar esperamos vuestra participación el próximo jueves 23 de mayo a las 14:00 horas en el CEIP Gasparot.

La prevención temprana de conductas de riesgo en menores es posible con la participación de todos los responsables que ayudan al menor en su desarrollo y maduración personal: familia y escuela de forma particular.

Desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, de la Concejalia de Bienestar Social, se lleva a cabo la prevención temprana que asumen colegios e institutos del municipio, dónde se pretende prevenir el uso y consumo de drogas en la adolescencia.

¡Os esperamos!