Reforç escolar / Refuerzo escolar

Si ja has finalitzat les tasques del cole i encara tens ganes d’avançar un poc més ací tens algunes idees com a reforç escolar.

Si ya has terminado las tareas del cole y tienes ganas de avanzar un poco más aquí tienes algunas ideas que te servirán de refuerzo escolar.

1o de primaria

2o de primaria

3o de primaria

4o de primaria

5o de primaria

Mat 1o de primaria

Mat 2o de primaria

Mat 3o de primaria

Mat 4o de primaria

Mat 5o de primaria

Mat 6o de primaria

Aplicació Quaderns Rubio gratuïta/ Aplicación cuadernos Rubio gratuita.

Els coneguts quaderns Rubio han posat la seua aplicació gratuïta.
La recomane per a aquells i aquelles que poden fer una miqueta més. És molt útil!

http://icuadernos.com

Com? Descarregar l’aplicació i registrar-se. Una vegada registrats, al costat superior dret hi ha un carro, ahí es «compra» (és gratis) els llibres que necessitem (online). Després clique als meus quaderns i a treballar.

 

Los conocidos cuadernos Rubio han puesto su aplicación gratuita.
La recomiendo para aquellos y aquellas que pueden hacer un poquito más ¡Es muy útil!

http://icuadernos.com

¿Cómo? Descargar la aplicación y registrarse. Una vez registrados, al lado superior derecho hay un carro, ahí se «compra» (es gratis) los libros que necesitamos (online). Después clico a mis cuadernos y a trabajar.

#ProjecteInnovació #Escacs/ #ProyectoInnovación #Ajedrez

Des del CEIP Gasparot anem a organitzar diferents tornejos d’escacs online per a tota la nostra comunitat educativa (famílies, els i les nostres alumnes).

Per a poder participar necessiteu descarregar l’aplicació gratuïta

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lichess.mobileapp

Una vegada descarregada és necessari registrar-se amb un usuari i mail.

Aquesta vesprada serà el I Torneig CEIP Gasparot  a les 17:30 hores. Un hora abans, 16:30 hores, passarem un enllaç per inscriure’s, animeu-vos!! #YoMeQuedoEnCasa

 

Desde el CEIP Gasparot vamos a organizar diferentes torneos de ajedrez online para toda nuestra comunidad educativa (familias, alumnos y alumnas).

Para poder participar necesitáis descargar la aplicación gratuita

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lichess.mobileapp

Una vez descargada es necesario registrarse con un usuario y mail.

Esta tarde será el I Torneo CEIP Gasparot a las 17:30 horas. Una hora antes, 16:30 horas, pasaremos un enlace para inscribirse, ¡animaros! #YoMeQuedoEnCasa

Apps lúdiques i educatives./ Apps lúdicas y educativas.

Bon dia!! Malgrat la utilització de les tabletes i mòbil ha de ser controlada, compartim una sèrie d’aplicacions que ens ajudarà a passar les hores a casa de forma lúdica i educativa.

Buenos días!! A pesar que la utilización de las tablets y móvil tiene que ser controlada, compartimos una serie de aplicaciones que nos ayudará a pasar las horas a casa de forma lúdica y educativa.

Smartick #Matemàtiques (sessió de prova 14 dies, després és de pagament)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.android.smartick

 

#Primaria Aplicación que hay varias áreas para repasar los contenidos trabajados mediante preguntas.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.testPrimaria

 

#Escacs Aplicació educativa i transversal que a més de aprendre a jugar escacs hi ha activitats de matemàtiques, memori… (molt aconsellable)

#Ajedrez Aplicación educativa y transversal que además de aprender a jugar ajedrez hay actividades de matemáticas, memori… (1r/2n)

https://play.google.com/store/apps/details?id=boriol.chess.juniorlite

 

#Jocs Les Set Diferències. Joc entretingut de buscar diferències.
#Juegos Las Siete diferencias. Juego entretenido de buscar diferencias.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superswell.findthedifferences

 

#ParchisOnLine Per a jugar online amb amics o la família.
#ParchisOnLine Para jugar online con amigos o la familia.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superking.parchisi.star

Lliurament de llibres i material didàctic/ Entrega de libros y material didáctico

A causa de la necessitat per part dels nostres alumnes i les nostres alumnes de poder seguir el currículum de la millor manera possible, i considerant que la situació pot s’allargue, proposarem els següents horaris per a la recollida de llibres i material didàctic.

IMPORTANT SEGUIR LES NORMES DE SEGURETAT QUE ENS INDIQUEN LES NOSTRES AUTORITATS.

➡RECORDEU QUE PELS CARRERS ESTÀ ESTRICTAMENT PROHIBIT CIRCULAR, EXCEPTE SI ÉS NECESSARI
(el centre ha sol·licitat permís per a aquest motiu).

➡ACCEDIREM AL CENTRE MÀXIM DOS I MANTENINT LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT (1,50 m), tant al carrer com dins del centre.

➡DINS LES AULES NOMÉS HI HAURÀ UNA PERSONA AMB EL DOCENT.

➡RECOLLIREM EL MATERIAL NECESSARI I EIXIREM DEL CENTRE.

➡NO ES MANTINDRÀ CONVERSES AMB NINGÚ.

L’horari serà el següent: DIMECRES 18 DE MARÇ DE 2020

1o i 5o B – de 9.30 hores a 09.50 hores.

2o B i 6o B – de 09.50 hores a 10.10 hores.

2o A i 6o A – de 10.10 a 10.30 hores.

3o A i 4o A – 10.30 hores a 10.50 hores.

3o B i 4o B – 10.50 hores a 11.10 hores.

5o A – 11.10 hores a 11.30 hores.

(L’organització dels horaris esta pensat en aules allunyades per a seguir normes de seguretat, PER FAVOR, COMPLIU AMB ELS HORARIS ESTABLERTS, EL CENTRE NO TORNARÀ A OBRIR FINS A NOVA ORDRE)

Salutacions! Cuideu-se, tot passarà!

#MeQuedoEnCasa

 

Debido a la necesidad por parte de nuestros alumnos y alumnas de poder seguir el currículum de la mejor manera posible, y considerando que la situación puede se alargue, vamos a proponer los siguientes horarios para la recogida de libros y material didáctico.

IMPORTANTE SEGUIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE NOS INDICAN NUESTRAS AUTORIDADES.

➡RECORDAR QUE POR LAS CALLES ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO CIRCULAR, SÓLO SI ES NECESARIO (el centro ha solicitado permiso para ello).

➡ACCEDEREMOS AL CENTRO MÁXIMO DOS Y MANTENIENDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD (1,50 m), tanto en la calle como dentro del centro.

➡DENTRO DE LAS AULAS SÓLO HABRÁ UNA PERSONA CON EL DOCENTE.

➡RECOGEREMOS EL MATERIAL NECESARIO Y SALDREMOS DEL CENTRO.

➡NO SE MANTENDRÁ CONVERSACIONES CON NADIE.

El horario será el siguiente: MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020

1o y 5o B – de 9:30 horas a 09:50 horas.

2o B y 6o B – de 09:50 horas a 10:10 horas.

2o A y 6o A – de 10:10 a
10:30 horas.

3o A y 4o A – 10:30 horas a 10:50 horas.

3o B y 4o B – 10:50 horas a 11:10 horas.

5o A – 11:10 horas a 11:30 horas.

(La organización de los horarios esta pensado en aulas alejadas para seguir normas de seguridad, POR FAVOR, CUMPLIR CON LOS HORARIOS ESTABLECIDOS, QUE EL CENTRO NO VOLVERÁ A ABRIR HASTA NUEVA ORDEN)

¡Saludos! ¡Cuidaros, todo pasará!
#MeQuedoEnCasa

COVID-19

Davant la nova situació que ens es planteja degut al COVID-19 i els centres educatius tancats, ens toca continuar de la millor manera possible el currículum a través de vies telemàtiques.

Considerem que la més pràctica és el TELÉGRAM, per aquest motiu, preguem que tots i totes s’instal·leu el telegram (aplicació similar a WhatsApp, però sols com a canal de difusió en la que rebreu informació).

Una vegada instal·lat, cerquem CEIP Gasparot i ens apareixerà el canal de difusió. Una vegada dins, afegir canal.

Al grup de difusió CEIP GASPAROT podreu trobar:

📰 Informació de centre.

📲 Recursos telemàtics.

🔊 Enllaç dels grups de difusió de cada grup – classe. On es publicarà la programació a treballar, explicacions, vídeos, tutorials…

♻ Els mail de cada docent del centre per a poder realitzar qualsevol pregunta.

Davant qualsevol dubte podeu preguntar per ací o al mail de centre ceipgasparot@ceipgasparot.com

Moltes gràcies, tranquil·litat i paciència. #MeQuedoEnCasa

 

🔊🔊Ante la nueva situación que se nos plantea debido al COVID-19 y los centros educativos cerrados, nos toca continuar de la mejor manera posible el currículum a través de vías telemáticas.

Consideramos que la más práctica es el TELÉGRAM, por este motivo, ruego que todos y todas os instaláis el telegram (aplicación similar a WhatsApp, pero solo como canal de difusión en la que recibiréis información).

Una vez instalado con el buscador, introducimos CEIP Gasparot y nos aparecerá el canal de difusión. Una vez dentro, añadir canal.

En el grupo de difusión CEIP GASPAROT podréis encontrar:

📰 Información de centro.

📲 Recursos telemáticos.

🔊 Enlace de los grupos de difusión de cada grupo – clase. Donde se publicará la programación a trabajar, vídeos, tutoriales…

♻ Los mail de cada docente del centro para poder solucionar cualquier duda.

Ante cualquier duda podéis preguntar por aquí o al mail de centro ceipgasparot@ceipgasparot.com

 

Enllaços dels diferents grups de difusió de TELEGRAM de cada classe:

Enlaces de los diferentes grupos de difusión de TELEGRAM de cada clase:

Educació infantil
(3, 4 i 5 anys)
CEIP GASPAROT
https://t.me/joinchat/AAAAAE4d-8BnWGn8STGbgQ

1r de primària
CEIP GASPAROT
https://t.me/joinchat/AAAAAFYUwapdOc6jj6WBTw

2n A de primària
CEIP GASPAROT
https://t.me/joinchat/AAAAAFkhTro93orXjudlYw

2n B de primària
CEIP GASPAROT
https://t.me/joinchat/AAAAAEdzuMrMMaPezLM_dg

3o A de primària
CEIP GASPAROT
https://t.me/joinchat/AAAAAFTjPwmUufdl4II_uA

3r B de primària
CEIP GASPAROT
@TercerBCEIPGasparot

4t A de primària
CEIP GASPAROT
https://t.me/joinchat/AAAAAFSavtmiWTyxr_cT7Q

4t B de primària
CEIP GASPAROT
https://t.me/joinchat/AAAAAFJsKHMye-tEBx8kSA

5e A de primària
CEIP GASPAROT
https://t.me/joinchat/AAAAAEb9Nv36FLYLp2COhg

5é B de primària
CEIP GASPAROT
https://t.me/joinchat/AAAAAFU8LlmydDiJjzrihw

6è A de primària
CEIP GASPAROT
https://t.me/joinchat/AAAAAFWo2MCvRveHn0MHdg

6e B de primària
CEIP GASPAROT
https://t.me/joinchat/AAAAAFDd5kqR0d2-9Cosiw

 

Recordeu que davant qualsevol dubte podeu contactar amb els i les mestres del centre mitjançant web família o en els següents mails:

Recordar que ante cualquier duda podéis contactar con los maestros y maestras del centro mediante la web familia o en los siguientes correos:

Infantil 3  lorena.sorrentino@ceipgasparot.com

Infantil 4A  ana.aparicio@ceipgasparot.com

Infantil 4B  amparo.pinilla@ceipgasparot.com

Infantil 5  laura.perez@ceipgasparot.com

1r de primària  leila.lloret@ceipgasparot.com

2n A de primària  mariajose.gimenez@ceipgasparot.com

2n B de primària  estefania.rodriguez@ceipgasparot.com

3r A de primària  emilio.pastor@ceipgasparot.com

3r B de primària  jaumeelrello@ceipgasparot.com

4t A de primària   begonya.garcia@ceipgasparot.com

Valencià   neus.aliaga@ceipgasparot.com

4t B de primària   vicenta.blanco@ceipgasparot.com

5é A de primària   patricia@ceipgasparot.com

5é B de primària  marta.mayor@ceipgasparot.com

6é A de primària  salva.llorca@ceipgasparot.com

6é B de primària  lales.llorens@ceipgasparot.com

Especialistas

Música  isa.vinaches@ceipgasparot.com

Anglès / Inglés  pilar.urbano@ceipgasparot.com

Per a sisé  emilio.pastor@ceipgasparot.com

Alumnes amb desconeiximent de les llengües oficials.
Alumnos y alumnas con desconocimiento de las lenguas oficiales
neus.aliaga@ceipgasparot.com

Educació física
Educación física
(Ciències Socials de 3r B i 4t A)
raul.lloret@ceipgasparot.com

Audició i llenguatge
Audición y lenguaje
marcos.lloret@ceipgasparot.com

Pedagogia terapèutica
Pedagogía terapeutica
estefania.rodriguez@ceipgasparot.com

Religió
Religión
angela.lloret@ceipgasparot.com

Educació Artística
Educación Artística
mariclemen@ceipgasparot.com

Dudas generales
Dubtes generals
ceipgasparot@ceipgasparot.com

¡Muchas gracias, tranquilidad y paciencia! #MeQuedoEnCasa

 

Tancament del centre fins nou avís.

Com ja sabeu el centre quedarà tancat el dilluns 16 de forma indefinida. (fins nou avís)

Durant el matí ens arribaran les instruccions d’actuació de la Conselleria d’Educació. És una situació nova per a tots i totes, preguem haja tranquil·litat i confiança, des del centre passarem tota la informació que ens vaja arribant.

Hui no s’atendrà a les famílies, seguint les mesures recomanades per la Conselleria de Sanitat.

Es recomana donar-se d’alta a la WEB FAMILIA mitjançant el mail ceipgasparot@ceipgasparot.com

En el mail indicarem nom i cognoms de l’alumne o alumnes i un correu electrònic.

Davant qualsevol dubte podeu escriure al mateix mail, encara que tota la informació serà publicada per ací.

Salutacions

Como ya sabeis el centro quedará cerrado el lunes 16 de forma indefinida. (hasta nuevo aviso)

Durante la mañana nos llegarán las instrucciones de actuación de la Consellería de Educación. Es una situación nueva para todos y todas, rogamos haya tranquilidad y confianza, desde el centro pasaremos toda la información que nos vaya llegando.

Hoy no se atenderá a las familias, siguiendo las medidas recomendadas por la Consellería de Sanidad.

Se recomienda darse de alta a la WEB FAMILIA mediante el mail ceipgasparot@ceipgasparot.com

En el mail indicaremos nombre y apellidos del alumn@ o alumn@s y un correo electrónico.

Ante cualquier duda podéis escribir al mismo mail, aunque toda la información será publicada por aquí.

Saludos

Trobada Escoles en Valencià

S’ajorna la Trobada d’Escoles en valencià que anava a ser el dissabte 4 d’abril. Es realitzarà el dissabte 30 de maig de 2020 a Callosa d’en Sarrià.

Per aquest motiu s’amplia el termini per poder adquirir la samarreta de la Trobada. Més informació a direcció.

Trobada escoles en Valenciano
Se aplaza el encuentro de Escuelas en valenciano que iba a ser el sábado 4 de abril. Se realizará el sábado 30 de mayo de 2020 en Callosa d’en Sarrià.

Por este motivo se amplía el plazo para poder adquirir la camiseta del Encuentro. Más información en dirección.

 

El coronavirus en los centros educativos.

Con el objetivo de facilitar el manejo de la información sobre el coronavirus en los centros educativos y la formación de toda la comunidad educativa sobre las medidas preventivas, compartimos:

Infografía sobre el coronavirus dirigida a población infantil.
– Infografía y cartel sobre el lavado de manos dirigida a población infantil.

El cartel hace énfasis en cómo lavarse las manos, con el fin de que pueda colocarse en un lugar visible al lado de los lavabos. Esto, junto a la disponibilidad de jabón y papel para el secado de las manos, es una medida para colaborar entre todos al cumplimiento de las acciones preventivas por la población infantil.

Más información en el siguiente enlace.