Web familia

 

Des del centre volem recordar que la Conselleria d’Educació ens facilita una forma de comunicació entre el centre i les famílies.

En la web familia podem veure incidències, faltes assistència, comunicacions dels mestres o centre, avaluacions…

Per obtindre major informació podeu passar per la secretaria del centre o entrar aquest enllaç.

Descarregar sol.licitud d’accés ací i entregar en la secretaria del centre.

 

Desde el centro queremos recordar que la Conselleria d’Educació nos facilita una forma de comunicación entre el cole y las familias

En la web familia podemos ver incidencias, faltas de asistencia, comunicaciones de los maestros o centro, evaluaciones…

Para obtener más información podéis pasar por la secretaria del centro o entrar en este enlace.

Descargar la solicitud de acceso desde aquí y entregar en la secretaria del centro.