Xec-llibre

Els xecs llibres dels alumnes de 1r i 2n del curs 2018 – 2019 ja es poden recollir a la secretaria del centre des del 13 al 18 de juliol de 9.00 a 14.00 hores.

Les famílies que no passen en aquestes dates el podran recollir a partir del 3 de setembre.

Los cheques libros de los alumnos de 1o y 2o del curso 2018 – 2019 ya se pueden recoger en la secretaria del centro desde el 13 a 18 de julio de 9.00 a 14.00 horas.

Las familias que no pasen en estas fechas lo podrán recoger a partir del 3 de septiembre.