Xarxa llibres 2017/18 amplia plaç de participació fins el 29 de setembre

Les famílies que desitgen participar al programa de xarxa llibres per primera vegada i ser beneficiaries han de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que apareix a la web de Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i a la sede electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es

Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre on es trobe matricul.lat l’alumne, fins el 20 de juny de 2017 (plaç ampliat fins el 29 de setembre).

Els alumnes participants al banc de llibres durant el curs 2016/17 no hauran de presentar sol·licitud alguna per a ser participant al banc de llibres 2017/18, permaneixent inscrits excepte si sol·licita la renúncia.

En cas de renúncia ho haurà de fer mitjançant la sol·licitud per a tal efecte al moment de l’entrega de llibres. Aquesta renúncia no eximeix l’obligació de tornar el llibres deixats en préstec.

Qualsevol dubte en secretaria.

 

Las familias que quieran participar en el programa de banco de libros por primera vez y ser beneficiarias deberán solicitarlo, de acuerdo con el modelo de solicitud electrónica que consta en la página web de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y en la sede electrónica de la Generalitat https://sede.gva.es 

Las solicitudes de nueva participación se presentarán en el centro donde se encuentre matriculado el alumnado, hasta el 20 de junio de 2017 (plazo ampliado hasta el 29 de septiembre).

El alumnado participante en el programa de banco de libros durante el curso 2016-2017 no deberá presentar ninguna solicitud para ser participante en el banco de libros 2017-2018, ya que esta condición se mantiene, excepto si ejerce su derecho de renuncia.

En caso de renuncia, lo deberá hacer de manera explícita mediante la solicitud habilitada a tal efecto en el momento de la entrega de los libros. Esta renuncia no les eximirá de la obligación de devolver los libros dejados en préstamo.

Ante cualquier inquietud no duden en pasar por secretaria.