Escola matinera.

L’AMPA del centre ofereix aquest servici per a aquelles famílies que no poden compaginar l’horari laboral amb l’escolar. Està disponible a partir de les 7:45 hores del matí de dilluns a divendres i es realitza en les instal·lacions del centre amb personal qualificat.

Hi ha possibilitat d’utilitzar el servici mensual, setmanal o dies puntuals. Els preus son econòmics.

Les famílies interessades han de comunicar-ho a través de la bústia de l´AMPA indicant el nom de l’alumne/a, curs, nom i DNI mare/pare/tutor i un telèfon de contacte o be acudint directament a l’escola matinera.

 

El AMPA del centro ofrece este servicio para aquellas familias que no pueden compaginar el horario laboral con el horario escolar. Está disponible a partir de las 7.45 h. de la mañana, de lunes a viernes y se realiza en las instalaciones del centro con personal cualificado.

Existe la posibilidad de utilizar el servicio mensual, semanal o días puntuales. Los precios son económicos. 

Las familias interesadas han de comunicarlo a través del buzón del AMPA indicando el nombre del alumno/a, curso, nombre y D.N.I madre/padre/tutor y un teléfono de contacto o bien acudiendo directamente a la «escola matinera».