ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR

El proper dijous, 28 de novembre, es realitzarà la segona renovació del Consell Escolar del centre. Es renoven:

– Quatre pares.                        – Quatre mestres.                           -Dos alumnes.

Els interessats a presentar la seua candidatura, hauran de fer-ho en la secretaria del centre del 6 al 15 de novembre, en horari de 9:00 a 10:00 hores.

Els fulls d’inscripció es poden retirar en la consergeria del centre, a partir del dimecres 30 d’octubre.

El cens del sector pares estarà penjat al tauler d’anuncis del centre a partir del dilluns 4 de novembre. En ell es podran comprovar les dades. En cas d’error hauran de remetre’s a la secretaria del centre.

Així mateix, el calendari de votacions es trobarà també en el tauler d’anuncis.

 

ojo58Com es pot votar?

ojo58   Calendari d’eleccions a Consell Escolar

ojo58   Document candidatura