Banco de llibres / Banco de libros.

BancDeLlibres EXCLUSIU:

– Alumnes de 5 anys que passen a primer.
– Alumnes que mai han participat al Banc de llibres.

Si vull participar en Xarxa Llibres (xec llibre) o Banc de Llibres.

Què fer?
1- Emplena la sol·licitud en (pots consultar el NIA del teu fill a Ítaca famílies):
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciartramite.html?tramite=xarxallibres-f2-bll-sf&version=2&login=a&idioma=va&idcatguc=pr&idprocguc=18094

2-Envia-la a ceipgasparot@ceipgasparot.com

Termini: fins al 30 de juny.

 

BancoDeLibros EXCLUSIVO:
– Alumnos y alumnas de 5 años que pasan a primero.
– Alumnos y alumnas que nunca han participado en el Banco de libros.

Si quiero participar en Xarxa Llibres (xec llibre) o Banco de Libros.

¿Qué hacer?
1- Rellena la solicitud en (puedes consultar el NIA de tu hijo en Itaca familias):
https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLL-SF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094

2-Envíala a ceipgasparot@ceipgasparot.com

Plazo: hasta el 30 de junio.

ADMISSIÓ ALUMNAT/ ADMISIÓN ALUMNADO

ADMISSIÓ ALUMNAT (noves incorporacions al centre). 
Ja podeu descarregar de la web del col.le el manual per l’admissió telemàtica que comença hui, 8 de juny.

Si teniu dubtes o no disposeu de DNI/NIE debeu contactar amb el centre al
ceipgasparot@ceipgasparot.com.

guia_assistent_val_INF_PRI

 

ADMISIÓN ALUMNADO (nuevas incorporaciones al centro.)
Ya podéis descargar de la web del cole el manual para la admisión telemática que empieza hoy, 8 de junio.

Si tenéis dudas o no disponéis de DNI/NIE debéis contactar con el colegio al
ceipgasparot@ceipgasparot.com.

guia_asistente_cas_INF_PRI

Matrícula telemàtica/ Matrícula telemática

ALUMNAT

#Matriculació: Activem el web telematricula.es per a tramitar l’admissió telemàtica per al curs 2020-2021 des de casa.

👩‍💻 Matricula els teus fills i filles de manera ràpida i senzilla seguint els passos d’aquest portal web.

❓ Com genere la clau d’admissió? Com puc saber més sobre els centres?

💬 La resposta a aquestes qüestions i moltes més també les trobaràs al nostre web.

Web
ℹ Tota la informació ací

 

ALUMNADO
#Matriculación:

Activamos el web telematricula.es para tramitar la admisión telemática para el curso 2020-2021 desde casa.

👩‍💻 Matricula tus hijos e hijas de manera rápida y sencilla siguiendo los pasos de este portal web.

❓ ¿Cómo genero la clave de admisión?
¿Cómo puedo saber más sobre los centros?

💬 La respuesta a estas cuestiones y muchas más también las encontrarás en nuestro web.

Web

ℹ Toda la información aquí

Matrícula2020-2021

#Matrícula2020-2021
El proper dilluns, 8 de juny, començarà el període de matrícula per a alumnes  nous i noves al centre.
La promoció d’infantil a primària es realitza automàticament sense haver de fer cap tràmit administratiu (excepte l’informe mèdic que us anirem informant, no cal entregar-lo en aquest període).

Segons el Decret llei 2/2020, en el seu Article 5. Tramitació electrònica del procediment d’admissió alsensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària…
1. Es tramitarà de manera electrònica. L’Administració educativahabilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que nodisposen de mitjans electrònics.

3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

6. En el procediment d’admissió podran usar els següents sistemes sol·licitud d’admissió:
📲 Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i CertificacióElectrònica de la Generalitat (ACCV).

📲 Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

Per aquest motiu us aconsellem us descarregueu una d’aquestes tres opcions per a tramitar:

🌐Clave PIN (Android)

🌐Clave PIN (Apple)

🌐Com obtindre certificat electrònic?

#Matrícula2020-2021
El próximo lunes, 8 de junio, empezará el periodo de matrícula para alumnos y alumnas nuevas en el centro.
La promoción de infantil a primaria se realiza automáticamente sin tener que hacer ningún trámite administrativo (excepto el informe médico que os iremos informando, no hay que entregarlo en este periodo).

Según el Decreto Ley 2/2020, en su Artículo 5. Tramitación electrónica del procedimiento de admisión a
las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria…

1. Se tramitará de forma electrónica. La Administración educativa
habilitará puntos de atención al usuario para aquellas personas que no
disponen de medios electrónicos.

3. En el momento de formular la solicitud no se requerirá la aportación
de la documentación acreditativa de las circunstancias declaradas.

6. En el procedimiento de admisión podrán usar los
siguientes sistemas solicitud de admisión:
📲 Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación
Electrónica de la Generalitat (ACCV).

📲 Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve.

Por este motivo os aconsejamos os descarguéis una de estas tres opciones para tramitar:

🌐Clave PIN (Android)

🌐Clave PIN (Apple)

🌐¿Cómo obtener certificado electrónico?

Matricula2020/2021

MATRICULA2020/2021
Termini d’admissió en infantil i Primària (sols per a nous i noves alumnes):

· Del 8-16 de juny.

Pròximament instruccions del procés i tràmit telemàtic.
Punts d’admissió presencial dins del cada municipi.

Tota la informació estarà a la nostra web:
http://www.ceipgasparot.com

Per conèixer més del nostre centre clic ací
Per a qualsevol dubte ceipgasparot@ceipgasparot.com

 

MATRICULA2020/2021
Plazo de admisión en infantil y Primaria (sólo para nuevos alumnos y nuevas alumnas):

8-16 de junio.

Próximamente instrucciones del proceso y trámite telemático.
Puntos de admisión presencial dentro del cada municipio.

Toda la información estará en nuestra web:
http://www.ceipgasparot.com/

Para conocer más de nuestro centro haz clic aquí.
Para cualquier duda ceipgasparot@ceipgasparot.com

Activitats i jocs de repàs./ Actividades y juegos de repaso.

Hui vos passem tres recursos de la pàgina d’educació de la Junta de Castilla y León en la que podrem jugar i repassar anglès, matemàtiques i llengua castellana en tots els nivells.

Ací teniu…

Hoy os pasamos tres recursos de la página educación de la Junta de Castilla y León en la que podremos jugar y repasar inglés, matemáticas y lengua castellana en todos los niveles.

Aquí tenéis…

English / Anglès
Matemàtiques
Lengua Castellana

La segona avaluació ja està a la web família.

Dimarts, 7 d’abril de 2020
Martes, 7 d’abril de 2020

Bon dia! #Avaluació
La segona avaluació ja està publicada a la Web família

https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C

Si teniu algun problema, escriviu al mail del centre:
ceipgasparot@ceipgasparot.com

 

¡Buenos días! #Evaluación
La segunda evaluación ya está publicada en la web familia.
https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C

Si tenéis algún problema, escribir al mail del centro:
ceipgasparot@ceipgasparot.com

Segunda evaluación / Segona avaluació.

#Evaluacion
Os comunicamos el próximo martes 7 de abril de 2020, se publicará la 2a evaluación en la web familia.

En ella, se evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado con el alumnado comprendido desde principios de enero hasta el día 13 de marzo, último día de clases presenciales antes del confinamiento. Es decir, en dicha evaluación no entrarán las actividades realizadas con el alumnado en estas semanas de confinamiento. Éstas entrarán dentro de la 3a evaluación.

Ante cualquier duda puede ponerse en contacto con los y las docentes en su mail corporativo, publicados en la web del centro. Agradecemos vuestro esfuerzo y colaboración.

Un saludo.
El claustro del CEIP GASPAROT

(Para poder informarse de la publicación de la evaluación es necesario tener activada la web familia.)

Ante cualquier duda
ceipgasparot@ceipgasparot.com

 

#Avaluació

Us comuniquem dimarts que ve 7 d’abril de 2020, es publicarà la 2a avaluació en la web família. En ella, s’avaluarà el procés d’ensenyament-aprenentatge realitzat amb l’alumnat comprés des de principis de gener fins al dia 13 de març, últim dia de classes presencials abans del confinament. És a dir, en aquesta avaluació no entraran les activitats realitzades amb l’alumnat en aquestes setmanes de confinament. Aquestes entraran dins de la 3a avaluació.

Davant qualsevol dubte podeu posar-se en contacte amb els i les docents en el seu mail corporatiu, publicats en la web del centre. Agraïm el vostre esforç i col·laboració.

Salutacions.

El claustre del CEIP GASPAROT

(Per a poder informar-se de la publicació de l’avaluació és necessari tindre activada la web família.)

Davant qualsevol dubte
ceipgasparot@ceipgasparot.com