Web familia

 

Des del centre volem recordar que la Conselleria d’Educació ens facilita una forma de comunicació entre el centre i les famílies.

En la web familia podem veure incidències, faltes assistència, comunicacions dels mestres o centre, avaluacions…

Per obtindre major informació podeu passar per la secretaria del centre o entrar aquest enllaç.

Descarregar sol.licitud d’accés ací i entregar en la secretaria del centre.

 

Desde el centro queremos recordar que la Conselleria d’Educació nos facilita una forma de comunicación entre el cole y las familias

En la web familia podemos ver incidencias, faltas de asistencia, comunicaciones de los maestros o centro, evaluaciones…

Para obtener más información podéis pasar por la secretaria del centro o entrar en este enlace.

Descargar la solicitud de acceso desde aquí y entregar en la secretaria del centro.

Xec-llibre

Els xecs llibres dels alumnes de 1r i 2n del curs 2018 – 2019 ja es poden recollir a la secretaria del centre des del 13 al 18 de juliol de 9.00 a 14.00 hores.

Les famílies que no passen en aquestes dates el podran recollir a partir del 3 de setembre.

Los cheques libros de los alumnos de 1o y 2o del curso 2018 – 2019 ya se pueden recoger en la secretaria del centro desde el 13 a 18 de julio de 9.00 a 14.00 horas.

Las familias que no pasen en estas fechas lo podrán recoger a partir del 3 de septiembre.

Instruccions per a accedir a la Web Família

La direcció d´accés a la Web família és https://familia.edu.gva.es

Per a tindre accés a esta informació, és necessari ser mare, pare, tutor o tutora legal de l´alumne o alumna i donar-se d´alta en este servici.

PASSOS:

 1. Descarregar la sol·licitud corresponent. També la podrà facilitar el centre docent on estiga matriculat el seu fill o filla.
  Model sol·licitud accés a Web Família, PDF de 459 Kb
 2. Omplir i entregar personalment en el centre l´imprés de sol·licitud. La sol·licitud pot realitzar-se per un o ambdós pares o tutors; en eixe cas, cada un d´ells haurà d´omplir i firmar una sol·licitud.
  No cal renovar la sol·licitud cada any, s´entén que mentres estiguen matriculats els seus fills en el mateix centre disposarà del servici. Únicament si es matricula un altre membre de la unitat familiar haurà de sol·licitar-ho. Per tant, si ja la va sol·licitar l´any passat, no serà necessari tornar a tramitar-la. Si els seus fills assistixen a diferents centres, haurà de sol·licitar-ho en cada un d´ells.
 3. Activació de l´accés:
  • 3.1. En cas d´haver sol·licitat accés a Web família, l´aplicació ITACA li notificarà a través del correu electrònic proporcionat en la seua sol·licitud la contrasenya per a l´accés.
  • 3.2. Per a accedir a la pàgina haurà d´introduir com a usuari el seu NIF i com a contrasenya la que haja rebut. Podrà canviar-la en la seua primera connexió o posteriorment.

 

La dirección de acceso a la web familia es https://familia.edu.gva.es.

Para tener acceso a esta información es necesario ser padre, madre, tutor/a legal del alumno o alumna y darse de alta en este servicio. 

PASOS:

 1. Descargar la solicitud correspondiente. También la podrá solicitar en el centro docente en el que está matriculado su hijo o hija. Model sol·licitud accés a Web Família, PDF de 459 Kb
 2. Rellenar y entregar personalmente en el centro el impreso de solicitud. La solicitud puede realizarla uno o los dos padres o tutores legales. En ese caso, cada uno de ellos deberá rellenar y firmar la solicitud. No es necesario renovarla cada año, se entiende que mientras sus hij@s estén matriculados en el mismo centro dispondrán de ese servicio. Únicamente si se matricula otro miembro de la unidad familiar deberá solicitarlo. Por lo tanto, si ya solicitó el acceso el curso anterior no es necesario volver a solicitarlo. Si sus hijos/as asisten a diferentes centros deberá solicitarlo en cada uno de ellos.
 3. Activar el acceso:
  1. En caso d ehaber solicitado el acceso a web familia, la aplicación ITACA le notificará a través de su correo electrónico la contraseña de acceso.
  2. Para acceder a la página deberá introducir como usuario su NIF y la contraseña de acceso que haya recibido. Ésta podrá cambiarla en su primera conexión o posteriormente. 

 

Ajudes menjador, transport i xarxa llibres 2018/19

Ja està disponible la informació relativa a menjador, transport i xarxa llibres per al proper curs 2018/19.

——————————————-

Ya está disponible toda la información relativa a comedor, transporte y “xarxa llibres” para el próximo curso 2018/19.

Procés de matriculació per al proper curs 2018-2019

Ja està a disposició de les families la documentació per al procés de matriculació del proper curs 2018-2019.

Aquesta es pot recollir a la secretaria del centre o bé descarregar-la a continuació.

Si ho prefereixen, també poden fer els tràmits telemàticament des de la pàgina de Conselleria d’Educació (admissió alumnat).

Període de matrícula del 17 al 24 de maig!!

 

Ya está a disposición de las familias la documentación necesaria para el proceso de matriculación del curso 2018/2019.

Pueden recogerla en la secretaría del centro, o bien descargarla a continuación.

Si lo prefieren, también se puede realizar de manera telemática desde la página de Conselleria de Educación (admisión alumnado).

Periodo de matricula ¡del 17 al 24 de mayo!

 

Portada del Dossier

Documentació Curs 2018-2019

Jornada de puertas abiertas y Fiesta 10º Aniversario

Los próximos días, martes 27 y miércoles 28 de marzo, celebraremos en el CEIP Gasparot unas Jornadas de Puertas abiertas.

El martes 27, de 12:30 a 13:30, será la primera jornada de puertas abiertas en la que los padres y madres de nuestr@s alumn@s y todas las familias que lo deseen pueden venir a conocer nuestro centro, la metodología con la que trabajamos, el profesorado y nuestras instalaciones.

A lo largo de la jornada tendrán lugar talleres en las aulas y diversas actividades lúdicas para que tanto grandes como peueñ@s disfruten de una jornada en familia.

El miércoles 28 celebraremos nuestra fiesta del 10º aniversario en la que estamos tod@s invitad@s, alumn@s, familias, antigu@s alumn@s y futuros alumn@s. Será de 11:30 a 13:30 horas.

¡Te esperamos!

 

El proper dimarts 20 de març celebrarem al CEIP Gasparot una Jornada de Portes Obertes a la qual poden assistir els pares i mares dels alumnes del centre o totes aquelles famílies que ho desitgen per tal de conéixer el centre, la metodología de treball, el professorat i les nostres instal.lacions.

Al llarg del matí tindràn lloc diversos tallers i activitats lúdiques per a que tant els grans com els xicotets gaudeixquen d’una jornada en família.

Dimecres 28 serà la nostra festa d’aniversari on estem tots i totes convidats, alumnes, famílies, antics alumnes i futurs alumnes. Serà de 11:30 a 13:30 hores.

T’esperem!!

Xarrada dirigida a pares i mares: ‘Riesgos asociados a Internet y a las nuevas tecnologías’

La Consellería d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport i la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana, mitjançant el Plà Director i de la Conselleria d’Educació en aplicació del Plà de Prevenció de la Violència i promoció de la Convivència, posen a disposició de la comunitat escolar accions coordinades de prevenció de la violència escolar.

Aquestes accions de prevenció i formació consisteixen en tallers i xarrades informatives, per part del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil, de la Policia local i altres professionals de la comunitat educativa i van destinades als alumnes, a les famílies i proessionals dels centres educatius.

La temàtica es:

 • “Riesgos asociados a Internet y a las nuevas tecnologías”

Per aquest motiu el proper dimarts 6 de març de 2018 tindrà lloc una xarrada per part dels especialistes del cos de la Guàrdia Civil per a pares i mares que estiguen interessats en assitir a les 15:00 hores.

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a través del Plan Director y de la Conselleria de Educación en aplicación del Plan de Prevención de la Violencia y promoción de la Convivencia, ponen a disposición de la comunidad escolar acciones coordinadas de prevención de la violencia escolar.

Estas acciones de prevención y formación consisten en talleres y charlas informativas, por parte del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, de las Policías locales y otros profesionales de la comunidad educativa y van dirigidas al alumnado, a las familias y profesionales de los centros educativos.

La temática es:

 • Riesgos asociados a Internet y a las nuevas tecnologías

Por ello el próximo martes 6 de marzo de 2018 tendrá lugar una charla por parte de especialistas del cuerpo de la Guardia Civil para los padres y madres que quieran asistir a las 15 horas.

19 de maig, Trobada d’escoles en Valencià.

Els informem que el proper dissabte 19 de maig de 2018 es celebrarà la Trobada d’Escoles en Valencià de la Marina Baixa. Aquest any es realitzarà a Polop de la Marina.

Com tots els anys, s’han confeccionat les samarretes que podreu adquirir al preu de 8 euros abans del dia 20 de febrer.

Els/les interessats/des hauran de tornar emplenada la reserva junt amb els 8 euros a les tutores.

 

Les talles estan al centre. Si teniu dubte amb la talla, podeu passar a provar-les qualsevol dia de 14:15 hores fins a 14:45 hores preguntant als/les tutor/es (excepte divendres).

Les informamos que el próximo sábado 19 de mayo de 2018 se celebrará la Trobada d’Escoles en Valencià de la Marina Baixa. Este año se celebrará en Polop de La Marina.

Como todos los años, se han confeccionado las camisetas que podréis adquirir al precio de 8 euros antes del 20 de febrero.

Los interesados/as deberán devolver la reserva junto a los 8 euros a las tutoras.

Las tallas están en el centro. Si tienen alguna duda con ellas, puede pasar a probárselas cualquier día de 14:15 a 14:45 horas preguntando a las tutoras (excepto el viernes).