Matrícula2020-2021

#Matrícula2020-2021
El proper dilluns, 8 de juny, començarà el període de matrícula per a alumnes  nous i noves al centre.
La promoció d’infantil a primària es realitza automàticament sense haver de fer cap tràmit administratiu (excepte l’informe mèdic que us anirem informant, no cal entregar-lo en aquest període).

Segons el Decret llei 2/2020, en el seu Article 5. Tramitació electrònica del procediment d’admissió alsensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària…
1. Es tramitarà de manera electrònica. L’Administració educativahabilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que nodisposen de mitjans electrònics.

3. En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

6. En el procediment d’admissió podran usar els següents sistemes sol·licitud d’admissió:
📲 Certificat digital emés per l’Agència de Tecnologia i CertificacióElectrònica de la Generalitat (ACCV).

📲 Sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve.

Per aquest motiu us aconsellem us descarregueu una d’aquestes tres opcions per a tramitar:

🌐Clave PIN (Android)

🌐Clave PIN (Apple)

🌐Com obtindre certificat electrònic?

#Matrícula2020-2021
El próximo lunes, 8 de junio, empezará el periodo de matrícula para alumnos y alumnas nuevas en el centro.
La promoción de infantil a primaria se realiza automáticamente sin tener que hacer ningún trámite administrativo (excepto el informe médico que os iremos informando, no hay que entregarlo en este periodo).

Según el Decreto Ley 2/2020, en su Artículo 5. Tramitación electrónica del procedimiento de admisión a
las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria…

1. Se tramitará de forma electrónica. La Administración educativa
habilitará puntos de atención al usuario para aquellas personas que no
disponen de medios electrónicos.

3. En el momento de formular la solicitud no se requerirá la aportación
de la documentación acreditativa de las circunstancias declaradas.

6. En el procedimiento de admisión podrán usar los
siguientes sistemas solicitud de admisión:
📲 Certificado digital emitido por la Agencia de Tecnología y Certificación
Electrónica de la Generalitat (ACCV).

📲 Sistema de identidad electrónica para las administraciones Cl@ve.

Por este motivo os aconsejamos os descarguéis una de estas tres opciones para tramitar:

🌐Clave PIN (Android)

🌐Clave PIN (Apple)

🌐¿Cómo obtener certificado electrónico?

Matricula2020/2021

MATRICULA2020/2021
Termini d’admissió en infantil i Primària (sols per a nous i noves alumnes):

· Del 8-16 de juny.

Pròximament instruccions del procés i tràmit telemàtic.
Punts d’admissió presencial dins del cada municipi.

Tota la informació estarà a la nostra web:
http://www.ceipgasparot.com

Per conèixer més del nostre centre clic ací
Per a qualsevol dubte ceipgasparot@ceipgasparot.com

 

MATRICULA2020/2021
Plazo de admisión en infantil y Primaria (sólo para nuevos alumnos y nuevas alumnas):

8-16 de junio.

Próximamente instrucciones del proceso y trámite telemático.
Puntos de admisión presencial dentro del cada municipio.

Toda la información estará en nuestra web:
http://www.ceipgasparot.com/

Para conocer más de nuestro centro haz clic aquí.
Para cualquier duda ceipgasparot@ceipgasparot.com

Activitats i jocs de repàs./ Actividades y juegos de repaso.

Hui vos passem tres recursos de la pàgina d’educació de la Junta de Castilla y León en la que podrem jugar i repassar anglès, matemàtiques i llengua castellana en tots els nivells.

Ací teniu…

Hoy os pasamos tres recursos de la página educación de la Junta de Castilla y León en la que podremos jugar y repasar inglés, matemáticas y lengua castellana en todos los niveles.

Aquí tenéis…

English / Anglès
Matemàtiques
Lengua Castellana

La segona avaluació ja està a la web família.

Dimarts, 7 d’abril de 2020
Martes, 7 d’abril de 2020

Bon dia! #Avaluació
La segona avaluació ja està publicada a la Web família

https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C

Si teniu algun problema, escriviu al mail del centre:
ceipgasparot@ceipgasparot.com

 

¡Buenos días! #Evaluación
La segunda evaluación ya está publicada en la web familia.
https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C

Si tenéis algún problema, escribir al mail del centro:
ceipgasparot@ceipgasparot.com

Segunda evaluación / Segona avaluació.

#Evaluacion
Os comunicamos el próximo martes 7 de abril de 2020, se publicará la 2a evaluación en la web familia.

En ella, se evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado con el alumnado comprendido desde principios de enero hasta el día 13 de marzo, último día de clases presenciales antes del confinamiento. Es decir, en dicha evaluación no entrarán las actividades realizadas con el alumnado en estas semanas de confinamiento. Éstas entrarán dentro de la 3a evaluación.

Ante cualquier duda puede ponerse en contacto con los y las docentes en su mail corporativo, publicados en la web del centro. Agradecemos vuestro esfuerzo y colaboración.

Un saludo.
El claustro del CEIP GASPAROT

(Para poder informarse de la publicación de la evaluación es necesario tener activada la web familia.)

Ante cualquier duda
ceipgasparot@ceipgasparot.com

 

#Avaluació

Us comuniquem dimarts que ve 7 d’abril de 2020, es publicarà la 2a avaluació en la web família. En ella, s’avaluarà el procés d’ensenyament-aprenentatge realitzat amb l’alumnat comprés des de principis de gener fins al dia 13 de març, últim dia de classes presencials abans del confinament. És a dir, en aquesta avaluació no entraran les activitats realitzades amb l’alumnat en aquestes setmanes de confinament. Aquestes entraran dins de la 3a avaluació.

Davant qualsevol dubte podeu posar-se en contacte amb els i les docents en el seu mail corporatiu, publicats en la web del centre. Agraïm el vostre esforç i col·laboració.

Salutacions.

El claustre del CEIP GASPAROT

(Per a poder informar-se de la publicació de l’avaluació és necessari tindre activada la web família.)

Davant qualsevol dubte
ceipgasparot@ceipgasparot.com

Reforç escolar / Refuerzo escolar

Si ja has finalitzat les tasques del cole i encara tens ganes d’avançar un poc més ací tens algunes idees com a reforç escolar.

Si ya has terminado las tareas del cole y tienes ganas de avanzar un poco más aquí tienes algunas ideas que te servirán de refuerzo escolar.

1o de primaria

2o de primaria

3o de primaria

4o de primaria

5o de primaria

Mat 1o de primaria

Mat 2o de primaria

Mat 3o de primaria

Mat 4o de primaria

Mat 5o de primaria

Mat 6o de primaria

Aplicació Quaderns Rubio gratuïta/ Aplicación cuadernos Rubio gratuita.

Els coneguts quaderns Rubio han posat la seua aplicació gratuïta.
La recomane per a aquells i aquelles que poden fer una miqueta més. És molt útil!

http://icuadernos.com

Com? Descarregar l’aplicació i registrar-se. Una vegada registrats, al costat superior dret hi ha un carro, ahí es «compra» (és gratis) els llibres que necessitem (online). Després clique als meus quaderns i a treballar.

 

Los conocidos cuadernos Rubio han puesto su aplicación gratuita.
La recomiendo para aquellos y aquellas que pueden hacer un poquito más ¡Es muy útil!

http://icuadernos.com

¿Cómo? Descargar la aplicación y registrarse. Una vez registrados, al lado superior derecho hay un carro, ahí se «compra» (es gratis) los libros que necesitamos (online). Después clico a mis cuadernos y a trabajar.

#ProjecteInnovació #Escacs/ #ProyectoInnovación #Ajedrez

Des del CEIP Gasparot anem a organitzar diferents tornejos d’escacs online per a tota la nostra comunitat educativa (famílies, els i les nostres alumnes).

Per a poder participar necessiteu descarregar l’aplicació gratuïta

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lichess.mobileapp

Una vegada descarregada és necessari registrar-se amb un usuari i mail.

Aquesta vesprada serà el I Torneig CEIP Gasparot  a les 17:30 hores. Un hora abans, 16:30 hores, passarem un enllaç per inscriure’s, animeu-vos!! #YoMeQuedoEnCasa

 

Desde el CEIP Gasparot vamos a organizar diferentes torneos de ajedrez online para toda nuestra comunidad educativa (familias, alumnos y alumnas).

Para poder participar necesitáis descargar la aplicación gratuita

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lichess.mobileapp

Una vez descargada es necesario registrarse con un usuario y mail.

Esta tarde será el I Torneo CEIP Gasparot a las 17:30 horas. Una hora antes, 16:30 horas, pasaremos un enlace para inscribirse, ¡animaros! #YoMeQuedoEnCasa

Apps lúdiques i educatives./ Apps lúdicas y educativas.

Bon dia!! Malgrat la utilització de les tabletes i mòbil ha de ser controlada, compartim una sèrie d’aplicacions que ens ajudarà a passar les hores a casa de forma lúdica i educativa.

Buenos días!! A pesar que la utilización de las tablets y móvil tiene que ser controlada, compartimos una serie de aplicaciones que nos ayudará a pasar las horas a casa de forma lúdica y educativa.

Smartick #Matemàtiques (sessió de prova 14 dies, després és de pagament)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.android.smartick

 

#Primaria Aplicación que hay varias áreas para repasar los contenidos trabajados mediante preguntas.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.base.testEducaAprende.testPrimaria

 

#Escacs Aplicació educativa i transversal que a més de aprendre a jugar escacs hi ha activitats de matemàtiques, memori… (molt aconsellable)

#Ajedrez Aplicación educativa y transversal que además de aprender a jugar ajedrez hay actividades de matemáticas, memori… (1r/2n)

https://play.google.com/store/apps/details?id=boriol.chess.juniorlite

 

#Jocs Les Set Diferències. Joc entretingut de buscar diferències.
#Juegos Las Siete diferencias. Juego entretenido de buscar diferencias.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superswell.findthedifferences

 

#ParchisOnLine Per a jugar online amb amics o la família.
#ParchisOnLine Para jugar online con amigos o la familia.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.superking.parchisi.star