Eleccions al Consell Escolar. Informació als pares i mares d’alumnes.

El proper dijous 21 novembre són les eleccions al Consell Escolar sector pares del centre CEIP Gasparot.

COM ES POT VOTAR ?

Podem fer-ho de dues maneres:

  1. Venint personalment al centre previst de DNI el dijous dia 21 de novembre en horari de 9:00 a 11:00 i de 13:00 a 15:30 hores.
  2. Anticipant el seu vot

Si tria aquesta segona opció, a partir del dimarts 12 de novembre podran arreplegar la documentació necessària en la  consergeria del Centre.

La documentació inclou:

   Un sobre gran on s’adjuntarà:

          – Una fotocòpia del DNI, passaport, o carnet de conduir o equivalent

          – Un sobre menut que contindrà la papereta amb el nom de tots els candidats que hi es presenten.

– Una Autorització que emplenarà l’interessat.

 

Per complimentar correctament la papereta podrà triar fins un màxim de tres candidats assenyalant amb una creu a cadascú d’ells.

Segons la normativa vigent els sobres hauran d’arribar a la mesa electoral, organitzada a tal efecte, signats per l’elector en la solapa amb l’autorització (inclosa en la documentació) i grapada al sobre.

Els dies i horari per poder efectuar aquesta segona modalitat de vot són del 15 a  el 21 de novembre, de 9.00 a 10:00 a la secretaria del centre.

Sols es comptabilitzaran els vots que arriben a la Mesa Electoral abans de l’ inici de l’escrutini, és a dir, abans de les 15:30 hores.

A QUI PODEM VOTAR?

Només podran ser escollits/des com a representants del Consell Escolar aquells/es pares i mares que hagen presentat la seua candidatura abans de les 14:00 hores del dia 30 d’octubre i haja sigut acceptada per la Junta Electoral.

      * El Cens es troba penjat al tauló d’anuncis del Centre, per tant caldrà revisar-lo per comprovar que les seues dades apareixen correctament.

 (Si vostè  no apareix en el cens o no s’identifica adequadament no podrà exercir el seu dret a vot. Per tal de solucionar aquest problema deurà acudir a la secretaria del centre).

 

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR. INFORMACIÓN A LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS.

El próximo jueves 21 de noviembre son las elecciones al Consejo Escolar sector padres del CEIP Gasparot.

¿CÓMO SE PUEDE VOTAR?

Pueden hacerlo de dos maneras:

 1. Viniendo personalmente al Centro provisto de DNI el jueves día 21 de noviembre de 9:00 a 11:00 y a 13:00 a 15:30h.

 2. Anticipando su voto.

Si elige ésta segunda opción, a partir del martes 12 de noviembre podrán recoger la documentación necesaria en la conserjería del Centro.

La documentación incluye:

  Un sobre grande donde se adjuntar:

– Una fotocopia del D.N.I., pasaporte, o carnet de conducir o equivalente

– Un sobre pequeño que contendrá la papeleta con el nombre de todos los candidatos que se presenten.

– Una Autorización que cumplimentada el interesado/a.

 

Para cumplimentar correctamente la papeleta podrá elegir hasta un máximo de tres candidatos señalando con una cruz a cada uno de ellos.

Según la normativa vigente los sobres deberán llegar a la mesa electoral, organizada a tal efecto, firmada por el elector en la solapa con la autorización (incluida en la Documentación), grapada al sobre.

Los días y horario para poder efectuar ésta segunda modalidad de voto son del 15 al 21 de noviembre, de 9.00 a 10:00 en la  secretaría del centro.

Solamente se contabilizarán los votos que lleguen a la Mesa Electoral antes del inicio del escrutinio, es decir, antes de las 15:30 horas.

¿A QUIEN PODEMOS VOTAR?

Solo podrán ser elegidos/das como representantes del Consejo Escolar aquellos padres y madres que hayan presentado su candidatura antes de las 14:00 horas del 30 de octubre y haya sido aceptada por la Junta Electoral.

*El Censo está colgado en el tablón de anuncios del Centro, por lo tanto será necesario revisarlo para comprobar que sus datos aparecen correctamente.

(Si usted no aparece en el censo o no se identifica adecuadamente no podrá ejercer su derecho a voto. Para solucionar este problema deberá acudir a la secretaria del centro).

Firma de la construcció del nou CEIP Gasparot

Hui, 14 de novembre de 2019, ha estat una data molt important per a tots nosaltres. Una delegació de Conselleria d’Educació (Director general d’infraestructures, assessor i arquitecte), Ajuntament de La Vila Joiosa (alcalde i regidors), empresa constructora, representants de l’AMPA i del col·legi han estat al centre i després als terrenys on estarà el nou CEIPGasparot, on s’ha realitzat i formalitzat la firma de la construcció del nou CEIP GASPAROT.

Amb aquesta signatura, ara sí!! Comença la construcció on el plaç marcat de construcció són d’uns 10 mesos.

La Vila Joiosa, en general, i la comunitat educativa del CEIP Gasparot estem d’enhorabona!!!

 

Hoy, 14 de noviembre de 2019, es una fecha muy importante para todos nosotros y nosotras. Una delegación de Consellería de Educación (Director general de infraestructuras, asesor y arquitecto), Ayuntamiento de La Vila Joiosa (alcalde y concejales), empresa constructora, representantes de la AMPA y del colegio han estado en el centro y después en los terrenos donde estará el nuevo CEIPGasparot, donde se ha realizado y formalizado la firma de la construcción del nuevo CEIP GASPAROT.

Con esta firma, ¡ahora sí! Empieza la construcción donde el plazo marcado de construcción son de unos 10 meses.

Villajoyosa, en general, y la comunidad educativa del CEIP Gasparot estamos de enhorabuena!!!

Campanya de recollida de roba i sabates

Des del CEIP Gasparot tornem a participar en una campanya solidària amb recollida de roba i sabates per a portar a orfenats d’Àfrica.

A partir d’avui fins a principis de desembre el col·legi serà centre de recollida, i així, poder ajudar i posar un xicotet gra d’arena, per als xiquets i xiquetes que en aquest moment viuen en condicions desfavorables.
(En cas de necessitar bosses podeu sol·licitar al centre)

Gràcies!!! 💪
#GasparotSolidari

 

Campaña de recogida de ropa y zapatos
Desde el CEIP Gasparot volvemos a participar en una campaña solidaria con recogida de ropa y zapatos para llevar a orfanatos de África.

A partir de hoy hasta principios de diciembre, el colegio será centro de recogida, y así, poder ayudar y poner un pequeño grano de arena, para los niños y niñas que en este momentos viven en condiciones desfavorables.
(En caso de necesitar bolsas podéis solicitar en el centro)

¡Gracias! 💪
#GasparotSolidario

Samarretes CEIP GASPAROT

Com ja vam informar en reunions d’ inici de curs, des del centre hem pensat en donar l’opció d’adquirir una samarreta amb el logo del cole per a l’utilització en esdeveniments, sessions educació física, excursions… i sempre que vulgau.

El preu final serà de 6 euros.

La seva adquisició es pot fer de dues formes:

  • Donant els diners a tutor o tutora i indicar a l’agenda la talla que necessita.
  • Duent els diners u dels dies de prova de talles i sol·licitar.

Dies de prova:
Dilluns 28 octubre de 14.05 a 14.30 h.

Dimarts 29 octubre de 15.05 a 15.30 h. i de 17.05 a 17.30 h.

Dimecres 30 octubre de 14.05 a 14.20 h.

 

Como ya informamos en las reuniones de principio de curso, desde el centro hemos pensado en ofrecer la opción de adquirir unas camisetas con el logo del cole para eventos, clase de educación física, excursiones,… y siempre que quráis.

El precio final será de 6 euros.

Su adquisición se puede realizar de dos maneras:

  • Entregando el dinero al tutor o tutora indicando en la agenda la talla que necesita .
  • Entregando el dinero uno de los días de prueba de tallas y solicitarlas.

Días de prueba:

Lunes 28 de octubre de 10.05 a 14.30 horas.

Martes 29 de octubre de 15.05 a 15.30 h. y de 17.05 a 17.30 horas.

Miércoles 30 de octubre de 14.05 a 14.20 horas.

Campaña ‘Ver para aprender’

Benvolgudes famílies!!

Vos informem que el CEIP Gasparot participa en la campanya «Ver para aprender» , vos convidem a entrar a la pàgina web www.verparaaprender.es o cridar al telèfon indicat per a fer una revisió gratuita de visió.

Segons ens informa la campanya 1 de cada 3 casos de fracasos escolars es relaciona amb un problema de visió sin diagnosticar.

No dubteu en preguntar!!!

 

 

Queridas familias, os informamos que el CEIP Gasparot participa en la campaña «Ver para aprender», os invitamos a entrar en la web www.verparaaprender.es o llamar al teléfono indicado en la página para una revisión de la vista gratuita.

Según nos informa la campaña 1 de cada 3 casos de fracasos escolares se relaciona con un problema de visión sin diagnosticar.

¡No dudes en preguntar!!

Vuelta al cole contra la leucemia infantil en el CEIP Gasparot

El CEIP Gasparot som #UnoEntreCienMil i el proper divendres a les 12.45 hores farem «La Volta al cole per la leucèmia infantil», realitzarem la IV Cursa Solidària al voltant del centre.

La recaptació anirá destinada a la investigació de la leucèmia infantil.

 

El CEIP Gasparot somos #UnoEntreCienMil y el próximo viernes a las 12.45 haremos «La Vuelta al cole por la leucemia infantil», realizaremos la IV Carrera Solidaria alrededor de nuestro centro.

La recaudación irá destinada a la investigación de la leucemia infantil.

 

Cien mil historias que emocionan.

 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

El próximo jueves, 21 de noviembre de 2019, se realizará la renovación de la primera mitad sector padres. Se renovaran cuatro padres o madres, de Consejos Escolares de Centros Públicos.

Los interesados o interesadas en presentar su candidatura deberán hacerlo en la secretaría del centro,

Del 18 al 30 de octubre,
en horario de 9:00 a 10:00 horas.

Las hojas de inscripción se pueden retirar en la conserjería del centro, a partir del viernes 18 de octubre.

El censo del sector padres estará publicado en el tablón de anuncios del centro. En él se podrán comprobar los datos. En caso de error deberán remitirse a la secretaría del centro.

Así mismo, el calendario de votaciones se encontrará también en el tablón de anuncios.

La Dirección

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

El proper dijous, 21 de novembre, es renovarà  la primera meitat sector pare, es renovaran quatre pares o mares, dels Consells  Escolars de  Centres Públics.

Els interessats o interessades a presentar la seua candidatura, hauran de fer-ho en la secretaria del centre

Del 18 al 30 d’octubre, 
en horari de 9:00 a 10:00 hores.

Els fulls d’inscripció es poden retirar en la consergeria del centre, a partir del divendres 18 d’octubre.

El cens del sector pares estarà publicat al tauler d’anuncis del centre . En ell es podran comprovar les dades. En cas d’error hauran de remetre’s a la secretaria del centre.

Així mateix, el calendari de votacions es trobarà també en el tauler d’anuncis.

La Direcció

 

Reunió famílies Infantil 3 anys

Reunió famílies Infantil 3 anys
Dia: Dimarts, 22 d’octubre. 2019, Hora: 9:10 hores.
Lloc: CEIP Gasparot.

Elvira Seguí, psicòloga de l’Ajuntament de La Vila Joiosa, que atén a aquest centre donarà una xarrada a pares i mares o tutors de tres anys respecte les característiques psicològiques i evolutives dels xiquets i les xiquetes d’aquesta edat.

Us esperem!!

 

Reunión familias Infantil 3 años.
Día: Martes, 22 de octubre. Hora: 9:10 horas.
Lugar: CEIP Gasparot.

Elvira Seguí, psicóloga del Ayuntamiento de Villajoyosa, que atiende en este centro, dará una charla a padres y madres o tutores de tres años sobre las características psicológicas y evolutivas de los niños y las niñas de esta edad.

¡Os esperamos!

Festa del 9 d’octubre al CEIP Gasparot

#LaNostraCultura
#Festa 9’doctubre

El proper, dimarts, 8 d’octubre celebrarem al Gasparot la festa del 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana, amb la temàtica d'»Antics oficis de La Vila».
Amb aquest motiu treballarem diferents tallers d’oficis o tradicions antigues: mariners, el camp, xarxeres, ball tradicional i xocolater.
Tendrem la sort que ens acompanyaran persones amb gran experiència de cada ofici.
D’aquesta manera pretenem que aquestos oficis no queden en l’oblit i pugam recordar i aprendre el seu vocabulari.

Per a tal esdeveniment preguem que els alumnes i les alumnes vinguen amb un mocador «viler» (símbol de l’època).

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!!

#NuestraCultura
#Fiesta9deOctubre

El próximo, martes, 8 de octubre celebraremos al Gasparot la fiesta del 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, con la temática de «Antiguos oficios de La Vila».
Con este motivo trabajaremos diferentes talleres de oficios o tradiciones antiguas: marineros, el campo, xarxeres, baile tradicional y chocolatero.
Tendremos la suerte que nos acompañarán personas con gran experiencia de cada oficio.
De este modo pretendemos que estos oficios no queden en el olvido y podamos recordar y aprender su vocabulario.

Para tal acontecimiento rogamos que los alumnos y las alumnas vengan con un pañuelo «vilero» (símbolo de la época).

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

 

Semana de la movilidad Mundial por el Clima en el CEIP Gasparot

¡Queridas familias!

Informaros que esta semana es “Semana de la movilidad Mundial por el Clima”.

Por la importancia del tema, en el CEIP Gasparot vamos a participar en esta movilización realizando diferentes actividades de aula y de centro. Por ello, os pedimos vuestra colaboración para el próximo VIERNES 27 que todos y todas los alumnos venga con camiseta VERDE.

Además aprovechamos para informaros que el viernes 27 de septiembre habrá una manifestación en Alicante:

Manifestación Global por el Clima

27 SEP a las 19:00 horas.

Plaça de la Muntanyeta (Alicante)

Por último, recordar que estas notificaciones serán las últimas que realicemos en papel, pasando a realizarlas en formato digital (telegram, página web o Facebook), para aportar nuestro granito de cuidar el medio ambiente.

(Las notificaciones pueden ser realizadas en papel para aquellos que lo soliciten en secretaria)

¡Muchas gracias, un saludo!

 

Benvolgudes famílies!

Informar-vos que aquesta setmana és «Setmana de la mobilitat Mundial pel Clima«.

Per la importància del tema, al CEIP Gasparot participarem en aquesta mobilització realitzant diferents activitats d’aula i de centre. Per això, us demanem la vostra col·laboració per al proper DIVENDRES 27 que tots i totes els alumnes vinguen amb samarreta VERDA.

A més aprofitem per informar-vos que el divendres 27 de setembre hi haurà una manifestació a Alacant:

Manifestació Global pel Clima

27 SEP a les 19:00 hores.

Plaça de la Muntanyeta (Alacant)

Finalment, recordar que aquestes notificacions seran les últimes que realitzem en paper, passant a realitzar-les en format digital (Telegram, pàgina web o Facebook), per aportar el nostre granet amb la cura del medi ambient.

(Les notificacions poden ser realitzades en paper per a aquells que ho sol·liciten a secretaria)

Moltes gràcies, una salutació!.