ACTIVITATS FINAL DE TRIMESTRE

 • Dilluns, 16 – Visita dels Reis Mags 🤴🏼🤴🏽🤴🏿i Pages Reals.

El dilluns, 16 de desembre, els alumnes i les alumnes des d’infantil a sisé de primària rebran la visita dels Reis Mags i Patges Reals, als quals se’ls entregarà la carta prèviament confeccionada a casa.

 • Dijous, 19 – GaspaVieja 🍇 “Celebrem el Cap d’any en el Gasparot” i Fira Solidària del llibre.

El dijous, 19 de desembre, celebrarem el nostre particular “Cap d’any”. Per a això, xiquets i xiquetes, famílies i mestres vindrem amb les nostres millors gal·les.

Els alumnes i mestres realitzarem un esmorzar amb el seu grup classe. Organitzat pels mestres del centre.
Després, sobre les 11.00 hores s’obriran les portes del centre per a veure les actuacions dels alumnes, que representaran les seues cançons nadalenques.

A més, enguany tindrem una Fira Solidària del Llibre.
Què millor que regalar un llibre per a aquest Nadal!, i si una part dels diners va a la Planta d’Oncologia Infantil d’Alacant, millor!

Per a una millor organització us facilitarem un horari de participació en la Fira solidària del llibre, que no se solaparà amb l’actuació de les vostres fills i filles. A les 12.00 hores aproximadament sonaran les “campanades” i prendrem les nostres 12 “raïm, lacasitos, mandarines…” que cada xiquet i xiqueta, mestres i familiars portaran de casa, i hi haurà alguna sorpresa més.

 • Divendres, 20 – Visita al centre de Dia

El divendres, 20 de desembre, anirem a visitar als nostres ancians al Centre de Dia per a representar algunes nadales.
Els alumnes que ho desitgen, podran vindre vestits de pastors/es i/o qualsevol abillament nadalenc.

Aprofitem per a felicitar-vos el Nadal i recordar-vos que les classes es reprendran el dimarts 7 de gener de 2019.

 

ACTIVIDADES FINAL TRIMESTRE

 • Lunes, 16 – Visita de los Reyes Magos 🤴🏼🤴🏽🤴🏿y Pages Reales.

El lunes, 16 de diciembre, los alumnos y las alumnas desde infantil a sexto de primaria recibirán la visita de los Reyes Magos y Pajes Reales, a los que se les entregará la carta previamente confeccionada en casa.

 • Jueves, 19 – GaspaVieja 🍇 “Celebramos el Fin de año en el Gasparot” y Feria Solidària del libro.

El jueves, 19 de diciembre, celebraremos nuestro particular “Fin de año”. Para ello, niñ@s, familias y maestr@s vendremos con nuestras mejores galas.

Los alumn@s y maestr@s realizaremos un almuerzo con su grupo clase. Organizado por los maestros y maestras del centro.

Después, sobre las 11.00 horas se abrirán las puertas del centro para ver las actuaciones de l@s alumn@s, que representarán sus canciones navideñas.

Además, este año tendremos una Feria Solidaria del Libro.
¡Qué mejor que regalar un libro para estas Navidades!, y si una parte del dinero va a la Planta de Oncología Infantil de Alicante, ¡mejor!

Para una mejor organización os facilitaremos un horario de participación en la Feria solidaria del libro, que no se solapará con la actuación de vuestr@s hij@s.

A las 12.00 horas aproximadamente sonarán las “campanadas” y tomaremos nuestras 12 “uvas, lacasitos, mandarinas…” que cada niñ@, maestr@ y familiares traerán de casa, y habrá alguna que otra sorpresa más.

 • Viernes, 20 – Visita al centro de Día

El viernes, 20 de diciembre, iremos a visitar a nuestros ancianos al Centre de Día para representar algunos villancicos. Los alumn@s que lo deseen, podrán venir vestidos de pastores/as y/o cualquier atuendo navideño.

Aprovechamos para felicitarles la Navidad y recordarles que las clases se reanudarán el martes 7 de enero de 2019.

Un año más llega la Navidad y decoramos el colegio.

 

Aprovecharemos el puente de la Constitución para que con la familia realizamos un adorno navideño para el centro.
Pueden ser dos cosas:
🔴Una bola roja, tipo de árbol de navidad, con material y técnica libre.

🕑y/o, un reloj, marcando las 00:00, que sonarán las 12 campanades de nuestra “GaspaVella”. También con material y técnica libre.

Se trata de colaborar con nuestros hijos y/o hijas en la creación de uno o dos adornos navideños, no os preocupéis del tamaño, material, técnicas… compartir un momento con vuestros hijos e hijas en la creación del adorno para el centro, que a buen seguro nos dejará un GASPAROT maravilloso.

Estos adornos los llevaremos a clase el lunes 9 de diciembre para poder ir engalanando el centro.

Aprovechar y agradecer una vez más vuestra colaboración, ¡muchas gracias!

(Recordar que el viernes 6 de diciembre, es el día de la Constitución, y no habrá clases).

 

Un any més arriba el Nadal i decorem el col·legi.

Aprofitarem el pont de la Constitució per a què amb la família realitzem un adorn nadalenc per al centre.
Poden ser dues coses:

🔴Una bola roja, tipus d’arbre de nadal, amb material i tècnica lliure.

🕑i/o, un rellotge, marcant les 00.00, que sonaran les 12 campanades de la nostra “GaspaVella”. També amb material i tècnica lliure.

Es tracta de col·laborar amb els nostres fills i/o filles en la creació d’un o dos adorns nadalencs, no us preocupeu de la grandària, material, tècniques… compartir un moment amb els vostres fills i filles en la creació de l’adorn per al centre, que de ben segur ens deixarà un GASPAROT meravellós.

Aquests adorns els portarem a classe el dilluns 9 de desembre per a poder anar engalanant el centre.

Aprofitar i agraïr una vegada més la vostra col·laboració, moltes gràcies!

(Recordar que el divendres 6 de desembre, és el dia de la Constitució, i no hi haurà classes).

Eleccions al Consell Escolar. Informació als pares i mares d’alumnes.

El proper dijous 21 novembre són les eleccions al Consell Escolar sector pares del centre CEIP Gasparot.

COM ES POT VOTAR ?

Podem fer-ho de dues maneres:

 1. Venint personalment al centre previst de DNI el dijous dia 21 de novembre en horari de 9:00 a 11:00 i de 13:00 a 15:30 hores.
 2. Anticipant el seu vot

Si tria aquesta segona opció, a partir del dimarts 12 de novembre podran arreplegar la documentació necessària en la  consergeria del Centre.

La documentació inclou:

   Un sobre gran on s’adjuntarà:

          – Una fotocòpia del DNI, passaport, o carnet de conduir o equivalent

          – Un sobre menut que contindrà la papereta amb el nom de tots els candidats que hi es presenten.

– Una Autorització que emplenarà l’interessat.

 

Per complimentar correctament la papereta podrà triar fins un màxim de tres candidats assenyalant amb una creu a cadascú d’ells.

Segons la normativa vigent els sobres hauran d’arribar a la mesa electoral, organitzada a tal efecte, signats per l’elector en la solapa amb l’autorització (inclosa en la documentació) i grapada al sobre.

Els dies i horari per poder efectuar aquesta segona modalitat de vot són del 15 a  el 21 de novembre, de 9.00 a 10:00 a la secretaria del centre.

Sols es comptabilitzaran els vots que arriben a la Mesa Electoral abans de l’ inici de l’escrutini, és a dir, abans de les 15:30 hores.

A QUI PODEM VOTAR?

Només podran ser escollits/des com a representants del Consell Escolar aquells/es pares i mares que hagen presentat la seua candidatura abans de les 14:00 hores del dia 30 d’octubre i haja sigut acceptada per la Junta Electoral.

      * El Cens es troba penjat al tauló d’anuncis del Centre, per tant caldrà revisar-lo per comprovar que les seues dades apareixen correctament.

 (Si vostè  no apareix en el cens o no s’identifica adequadament no podrà exercir el seu dret a vot. Per tal de solucionar aquest problema deurà acudir a la secretaria del centre).

 

ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR. INFORMACIÓN A LOS PADRES Y MADRES DE ALUMNOS.

El próximo jueves 21 de noviembre son las elecciones al Consejo Escolar sector padres del CEIP Gasparot.

¿CÓMO SE PUEDE VOTAR?

Pueden hacerlo de dos maneras:

 1. Viniendo personalmente al Centro provisto de DNI el jueves día 21 de noviembre de 9:00 a 11:00 y a 13:00 a 15:30h.

 2. Anticipando su voto.

Si elige ésta segunda opción, a partir del martes 12 de noviembre podrán recoger la documentación necesaria en la conserjería del Centro.

La documentación incluye:

  Un sobre grande donde se adjuntar:

– Una fotocopia del D.N.I., pasaporte, o carnet de conducir o equivalente

– Un sobre pequeño que contendrá la papeleta con el nombre de todos los candidatos que se presenten.

– Una Autorización que cumplimentada el interesado/a.

 

Para cumplimentar correctamente la papeleta podrá elegir hasta un máximo de tres candidatos señalando con una cruz a cada uno de ellos.

Según la normativa vigente los sobres deberán llegar a la mesa electoral, organizada a tal efecto, firmada por el elector en la solapa con la autorización (incluida en la Documentación), grapada al sobre.

Los días y horario para poder efectuar ésta segunda modalidad de voto son del 15 al 21 de noviembre, de 9.00 a 10:00 en la  secretaría del centro.

Solamente se contabilizarán los votos que lleguen a la Mesa Electoral antes del inicio del escrutinio, es decir, antes de las 15:30 horas.

¿A QUIEN PODEMOS VOTAR?

Solo podrán ser elegidos/das como representantes del Consejo Escolar aquellos padres y madres que hayan presentado su candidatura antes de las 14:00 horas del 30 de octubre y haya sido aceptada por la Junta Electoral.

*El Censo está colgado en el tablón de anuncios del Centro, por lo tanto será necesario revisarlo para comprobar que sus datos aparecen correctamente.

(Si usted no aparece en el censo o no se identifica adecuadamente no podrá ejercer su derecho a voto. Para solucionar este problema deberá acudir a la secretaria del centro).

Firma de la construcció del nou CEIP Gasparot

Hui, 14 de novembre de 2019, ha estat una data molt important per a tots nosaltres. Una delegació de Conselleria d’Educació (Director general d’infraestructures, assessor i arquitecte), Ajuntament de La Vila Joiosa (alcalde i regidors), empresa constructora, representants de l’AMPA i del col·legi han estat al centre i després als terrenys on estarà el nou CEIPGasparot, on s’ha realitzat i formalitzat la firma de la construcció del nou CEIP GASPAROT.

Amb aquesta signatura, ara sí!! Comença la construcció on el plaç marcat de construcció són d’uns 10 mesos.

La Vila Joiosa, en general, i la comunitat educativa del CEIP Gasparot estem d’enhorabona!!!

 

Hoy, 14 de noviembre de 2019, es una fecha muy importante para todos nosotros y nosotras. Una delegación de Consellería de Educación (Director general de infraestructuras, asesor y arquitecto), Ayuntamiento de La Vila Joiosa (alcalde y concejales), empresa constructora, representantes de la AMPA y del colegio han estado en el centro y después en los terrenos donde estará el nuevo CEIPGasparot, donde se ha realizado y formalizado la firma de la construcción del nuevo CEIP GASPAROT.

Con esta firma, ¡ahora sí! Empieza la construcción donde el plazo marcado de construcción son de unos 10 meses.

Villajoyosa, en general, y la comunidad educativa del CEIP Gasparot estamos de enhorabuena!!!

Campanya de recollida de roba i sabates

Des del CEIP Gasparot tornem a participar en una campanya solidària amb recollida de roba i sabates per a portar a orfenats d’Àfrica.

A partir d’avui fins a principis de desembre el col·legi serà centre de recollida, i així, poder ajudar i posar un xicotet gra d’arena, per als xiquets i xiquetes que en aquest moment viuen en condicions desfavorables.
(En cas de necessitar bosses podeu sol·licitar al centre)

Gràcies!!! 💪
#GasparotSolidari

 

Campaña de recogida de ropa y zapatos
Desde el CEIP Gasparot volvemos a participar en una campaña solidaria con recogida de ropa y zapatos para llevar a orfanatos de África.

A partir de hoy hasta principios de diciembre, el colegio será centro de recogida, y así, poder ayudar y poner un pequeño grano de arena, para los niños y niñas que en este momentos viven en condiciones desfavorables.
(En caso de necesitar bolsas podéis solicitar en el centro)

¡Gracias! 💪
#GasparotSolidario

Samarretes CEIP GASPAROT

Com ja vam informar en reunions d’ inici de curs, des del centre hem pensat en donar l’opció d’adquirir una samarreta amb el logo del cole per a l’utilització en esdeveniments, sessions educació física, excursions… i sempre que vulgau.

El preu final serà de 6 euros.

La seva adquisició es pot fer de dues formes:

 • Donant els diners a tutor o tutora i indicar a l’agenda la talla que necessita.
 • Duent els diners u dels dies de prova de talles i sol·licitar.

Dies de prova:
Dilluns 28 octubre de 14.05 a 14.30 h.

Dimarts 29 octubre de 15.05 a 15.30 h. i de 17.05 a 17.30 h.

Dimecres 30 octubre de 14.05 a 14.20 h.

 

Como ya informamos en las reuniones de principio de curso, desde el centro hemos pensado en ofrecer la opción de adquirir unas camisetas con el logo del cole para eventos, clase de educación física, excursiones,… y siempre que quráis.

El precio final será de 6 euros.

Su adquisición se puede realizar de dos maneras:

 • Entregando el dinero al tutor o tutora indicando en la agenda la talla que necesita .
 • Entregando el dinero uno de los días de prueba de tallas y solicitarlas.

Días de prueba:

Lunes 28 de octubre de 10.05 a 14.30 horas.

Martes 29 de octubre de 15.05 a 15.30 h. y de 17.05 a 17.30 horas.

Miércoles 30 de octubre de 14.05 a 14.20 horas.

Campaña ‘Ver para aprender’

Benvolgudes famílies!!

Vos informem que el CEIP Gasparot participa en la campanya «Ver para aprender» , vos convidem a entrar a la pàgina web www.verparaaprender.es o cridar al telèfon indicat per a fer una revisió gratuita de visió.

Segons ens informa la campanya 1 de cada 3 casos de fracasos escolars es relaciona amb un problema de visió sin diagnosticar.

No dubteu en preguntar!!!

 

 

Queridas familias, os informamos que el CEIP Gasparot participa en la campaña «Ver para aprender», os invitamos a entrar en la web www.verparaaprender.es o llamar al teléfono indicado en la página para una revisión de la vista gratuita.

Según nos informa la campaña 1 de cada 3 casos de fracasos escolares se relaciona con un problema de visión sin diagnosticar.

¡No dudes en preguntar!!

Vuelta al cole contra la leucemia infantil en el CEIP Gasparot

El CEIP Gasparot som #UnoEntreCienMil i el proper divendres a les 12.45 hores farem «La Volta al cole per la leucèmia infantil», realitzarem la IV Cursa Solidària al voltant del centre.

La recaptació anirá destinada a la investigació de la leucèmia infantil.

 

El CEIP Gasparot somos #UnoEntreCienMil y el próximo viernes a las 12.45 haremos «La Vuelta al cole por la leucemia infantil», realizaremos la IV Carrera Solidaria alrededor de nuestro centro.

La recaudación irá destinada a la investigación de la leucemia infantil.

 

Cien mil historias que emocionan.

 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

El próximo jueves, 21 de noviembre de 2019, se realizará la renovación de la primera mitad sector padres. Se renovaran cuatro padres o madres, de Consejos Escolares de Centros Públicos.

Los interesados o interesadas en presentar su candidatura deberán hacerlo en la secretaría del centro,

Del 18 al 30 de octubre,
en horario de 9:00 a 10:00 horas.

Las hojas de inscripción se pueden retirar en la conserjería del centro, a partir del viernes 18 de octubre.

El censo del sector padres estará publicado en el tablón de anuncios del centro. En él se podrán comprobar los datos. En caso de error deberán remitirse a la secretaría del centro.

Así mismo, el calendario de votaciones se encontrará también en el tablón de anuncios.

La Dirección

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

El proper dijous, 21 de novembre, es renovarà  la primera meitat sector pare, es renovaran quatre pares o mares, dels Consells  Escolars de  Centres Públics.

Els interessats o interessades a presentar la seua candidatura, hauran de fer-ho en la secretaria del centre

Del 18 al 30 d’octubre, 
en horari de 9:00 a 10:00 hores.

Els fulls d’inscripció es poden retirar en la consergeria del centre, a partir del divendres 18 d’octubre.

El cens del sector pares estarà publicat al tauler d’anuncis del centre . En ell es podran comprovar les dades. En cas d’error hauran de remetre’s a la secretaria del centre.

Així mateix, el calendari de votacions es trobarà també en el tauler d’anuncis.

La Direcció

 

Reunió famílies Infantil 3 anys

Reunió famílies Infantil 3 anys
Dia: Dimarts, 22 d’octubre. 2019, Hora: 9:10 hores.
Lloc: CEIP Gasparot.

Elvira Seguí, psicòloga de l’Ajuntament de La Vila Joiosa, que atén a aquest centre donarà una xarrada a pares i mares o tutors de tres anys respecte les característiques psicològiques i evolutives dels xiquets i les xiquetes d’aquesta edat.

Us esperem!!

 

Reunión familias Infantil 3 años.
Día: Martes, 22 de octubre. Hora: 9:10 horas.
Lugar: CEIP Gasparot.

Elvira Seguí, psicóloga del Ayuntamiento de Villajoyosa, que atiende en este centro, dará una charla a padres y madres o tutores de tres años sobre las características psicológicas y evolutivas de los niños y las niñas de esta edad.

¡Os esperamos!